Смайлики
X
Вставити зображення
X
Якщо потрібно завантажити зображення з комп'ютера, користуйтесь img-host.org.ua
Вставити відео
X
завантаження
 Неввічливо поводиться на сайті, це мене ображає
 Агресивні дії або залякування
 Це брехливі та образливі слова, які не відповідають дійсності
Повідомити
Відміна

Дотримання проектів сівозмін - отримання прибутку та, одночасно, збереження родючості ґрунтів

Дотримання проектів сівозмін - отримання прибутку та, одночасно, збереження  родючості ґрунтів Україна – держава, яка має унікальні земельні ресурси та природно-кліматичні умови, сприятливі для підтримання високоефективного виробництва сільськогосподарської продукції. Проте, антропогенне навантаження на довкілля призводить до значного погіршення якісного стану земель.
На сьогоднішній день земельні ресурси України, а це 60,4 млн. га перебувають в досить складному стані. За рівнем розораності території – 53,8% Україна значно перевищує межі, прийняті у цивілізованих країнах. Для порівняння: у США цей показник дорівнює 27%, Франції - 42%, Німеччині - 33%.
В нашому районі розораність сільськогосподарських угідь навіть перевищує середній показник по Україні і становить 73,8 %. Така надмірна розораність території призводить до порушення екологічно допустимого співвідношення ріллі, природних кормових, лісових і водних угідь є основним чинником розвитку водної та вітрової ерозії, дії яких піддається більш ніж 90 % ґрунтів.
Значно ускладнило ситуацію і реформування недержавних та приватизація земель державних сільськогосподарських підприємств, в результаті чого значно збільшилась чисельність землевласників та землекористувачів, відбулось створення нових агроформувань ринкового типу. В Гуляйпільському районі на землях колишніх колективних сільгосппідриємств нині діє 238 таких агро формувань, та крім того ще громадяни які ведуть індивідуальне сільськогосподарське виробництво.
Нажаль земельні перетворення в аграрній сфері відбувались без достатнього науково-методологічного, організаційного і фінансового забезпечення, що призвело до порушення практично всіх раніше існуючих науково-обґрунтованих сівозмін. Тривала відсутність спеціальних нормативних актів про відповідальність за без господарське та нераціональне використання земель дозволяли як землевласникам, так і землекористувачам по-споживацьки ставитися до основного національного багатства країни. Вирощування сільськогосподарських культур стало здійснюватись виключно за кон’юнктурою ринку, яка ігноруючи екологічні вимоги, диктує виробництво, насамперед, «прибуткових культур». Підтвердити цей факт можливо на прикладі і нашого району. Останніми роками відзначається значне збільшення посівних площ під соняшником. Причому, нехтуючи загальним станом ґрунтів, агротехнічними вимогами, соняшник засівається по кілька років на одних і тих же земельних ділянках, хоча допустима періодичність вирощування соняшника – не менше ніж раз на сім років. Значно, у порівнянні з минулими роками, зменшилась і кількість вносимих мінеральних та органічних добрив. Тому й не дивно, що на сьогодні у Запорізькій області з наявних 1905 тис. га орних земель лише 840 тис. га відповідають допустимим нормам родючості, з кожних 10 га сільськогосподарських угідь тільки 1 га має екологічно безпечний і сталий стан.
Практика показує, що господарювання в такий спосіб призводить не лише до надмірного виснаження, втрати родючості та погіршення інших корисних властивостей ґрунтів, а й робить результати діяльності сільськогосподарських підприємств економічно малоефективними, або ж, навіть, збитковими.
Законодавче вирішення нагальних проблем із забезпечення охорони, збереження та відтворення родючості ґрунтів розпочате в нашій країні з прийняття 04.06.2009 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України по збереженню родючості ґрунтів», який набрав чинності в середині літа 2010 року. Відповідно до змін, внесених зазначеним Законом до ст.22 Земельного Кодексу України використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва повинно здійснюватись згідно з розробленими та затвердженими в установленому порядку проектами землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь.
На період до 1 січня 2015 року ці вимоги поширюються лише на тих землекористувачів, які мають земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільгоспвиробництва загальною площею більш як 100 гектарів, а після 01.01.2015 – на всіх власників і землекористувачів, які ведуть товарне сільгоспвиробництво.
Сівозміни є основою стабільності землеробства, вони позитивно впливають на всі важливі ґрунтові режими, насамперед, поживний і водний, а також повітряний і тепловий, сприяють активній детоксикації шкідливих речовин, визначаючи весь комплекс умов розвитку складного агробіоценозу. Про позитивність чергування сівозмін було відомо ще за часів древнього Риму. Науково-обгрунтована система сівозмін широко застосовувалась і за часів радянського союзу. Нажаль в Україні це питання знайшло належне законодавче врегулювання лише зараз.
Розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь дозволяє здійснювати організацію землеволодінь та землекористувань з виділенням сівозміни, виходячи з екологічних, економічних умов та формування необхідної інженерної та соціальної інфраструктури, а також визначати типи і види сівозмін з урахуванням спеціалізації сільгоспвиробництва, складати схеми чергування сільгоспкультур у сівозміні та здійснювати проектування полів сівозмін. В процесі вирішення всіх цих питань одночасно вирішуються проблеми із забезпечення раціонального використання та охорони земель. До того ж правильна науково-обгрунтована організація виробництва надає можливість підприємствам отримувати максимальний прибуток при мінімізації затрат. Науковцями підраховано, що за умов повного освоєння зональних науково-обґрунтованих сівозмін у комплексі з іншими технологічними заходами можна підвищити продуктивність земель на 40-50%, забезпечивши при цьому відтворення родючості ґрунтів і збереження навколишнього середовища.
Окремо слід звернути уваги на те, що з 1 січня 2013 року набуває чинності нова редакція ст. 55 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва без затверджених проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь передбачається накладення штрафних санкцій на громадян в розмірі від 50 до 100, а на посадових осіб – від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За використання земельних ділянок сільгосппризначення з відхиленням від зазначених вище проектів землеустрою – розмір штрафу на громадян від 15 до 20, а на посадових осіб - від 15 до 30 неоподатковуваних доходів громадян.
Зараз на території Гуляйпільського району нараховується 52 землекористувача, які використовують земельні ділянки сільгоппризначення площею більше як 100 га. На даний момент договора на розробку проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь уклали лише 15 господарств. Разом з тим, враховуючи землекористувачів, що використовують земельні ділянки сільгоппризначення площею понад 100 га, великі площі цих земельних ділянок, орієнтовні терміни виготовлення проектів землеустрою (до трьох місяців) та наближений строк набрання чинності ст.55 Кодексу України про адміністративні правопорушення, стає зрозумілим, що робота на виготовленню зазначених проектів землеустрою повинна здійснюватись невідкладно.
Земля – особливий природний ресурс, який одночасно є основою життєдіяльності, засобом виробництва та фундаментом економіки. Необдумано інтенсивне навантаження на земельні ресурси та без господарське їх використання в кінцевому результаті обертається негативними наслідками, які впливають на всі аспекти життя людини і суспільства.


Відділ Держкомзему у Гуляйпільському районі Запорізької області.
1

Посилання на публікацію

Щоб коментувати на сайті, авторизуйтесь через сайт або
FACEBOOK
.
Онлайн: 1