Смайлики
X
Вставити зображення
X
Якщо потрібно завантажити зображення з комп'ютера, користуйтесь img-host.org.ua
Вставити відео
X
завантаження
 Неввічливо поводиться на сайті, це мене ображає
 Агресивні дії або залякування
 Це брехливі та образливі слова, які не відповідають дійсності
Повідомити
Відміна

Оголошено умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади начальника відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації

Сьогодні на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби у розділі «Всі вакансії» оголошено умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади начальника відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної державної адміністрації

23.12.2016 № 329

УМОВИ проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби
категорії «Б» - начальника відділу агропромислового розвитку Гуляйпільської районної державної адміністрації Запорізької області

I. Загальні умови

1. Посадові обов’язки:

Відповідно до Положення про відділ агропромислового розвитку Гуляйпільської районної державної адміністрації:
1) забезпечує реалізацію державної аграрної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;
2) бере участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій району;
3) консультативно допомагає в організації роботи з питань землеробства, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, охорони праці та техніки безпеки;
4) бере участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави;
5) аналізує стан і тенденції економічного та соціального розвитку аграрного сектору у межах району; вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;
6) організовує роботу з моніторингу використання земель на території району та обліку договорів оренди земельних ділянок та водних об’єктів, укладених відповідно до чинного законодавства;
7) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
8) проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу території;
9) розробляє і вносить пропозиції голові райдержадміністрації з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, а також бере участь у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;
10) сприяє в межах своїх повноважень розвитку виробництва і використання біодизеля, біоетанолу, інших альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії, запровадженню енергозберігаючих технологій в галузях агропромислового виробництва;
11) сприяє поліпшенню екологічного стану сільськогосподарського виробництва та природоохоронної діяльності;
12) сприяє у межах своїх повноважень впровадженню сучасних технологій виробництва, інформаційно-комунікаційних технологій;
13) сприяє суб’єктам господарювання в налагодженні племінної справи у тваринництві, впровадженні прогресивних технологій утримання, годівлі сільськогосподарських тварин;
14) координує діяльність та створює сприятливі умови для сільськогосподарських товаровиробників, спрямовані на розв’язання завдань, пов’язаних із виробництвом продукції рослинного походження;
15) розробляє пропозиції щодо дотримання науково-обгрунтованих сівозмін, охорони та підвищення родючості ґрунтів, впровадження ресурсів та енергозберігаючих технологій.

2. Умови оплати праці - посадовий оклад – 4480 гривень;
- надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 292 «Деякі питання оплати праці держаних службовців в 2016 році» (зі змінами);
- інші надбавки, доплати та премії визначаються відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;
- додаткові стимулюючі виплати (надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи) встановлюються згідно з Положенням про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 289 (зі змінами).

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстрокове призначення на посаду
4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання


Для участі в конкурсі подаються такі документи:
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади начальника відділу агропромислового розвитку Гуляйпільської районної державної адміністрації Запорізької області за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, до якої додається резюме у довільній формі;
3) особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування;
4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
5) копія (копії) документа (документів) про освіту;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи приймаються до 16:45 години 20 січня 2017 року.

5. Дата, час і місце проведення конкурсу Конкурс проводиться 24 січня 2017 року
о 10:00 годині за адресою: 70200, м. Гуляйполе, вул. Н.Махна, буд. 50, каб. 10.

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Шаповал Ліана Миколаївна,
тел.: (061) 45 4 17 26, e-mail: rdа@gprdа.gov.ua


II. Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1. Освіта Вища; сільськогосподарського спрямування ступінь вищої освіти – магістр (у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії "Б", здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра).
2. Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної категорії) Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.
3. Володіння мовами Вільне володіння державною мовою.
Спеціальні вимоги
1. Знання законодавства Конституція України, Закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян», «Про місцеві державні адміністрації», «Про доступ до публічної інформації», «Про державну підтримку сільського господарства України», Земельний Кодекс України, «Про захист персональних даних», «Про інформацію»,
інші нормативні документи, що регулюють розвиток агропромислового комплексу та інших галузей агропромислового виробництва, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій, що стосуються розвитку агропромислового виробництва.

2. Професійні знання Відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних законів.
3. Лідерство - вміння обґрунтовувати власну позицію;
- досягнення кінцевих результатів.
4. Прийняття ефективних рішень - вміння вирішувати комплексні завдання;
- ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні).
5. Комунікації та взаємодія - вміння ефективної комунікації та публічних виступів;
- співпраця та налагодження партнерської взаємодії.
6. Впровадження змін здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них.
7. Управління організацією роботи та персоналом - організація і контроль роботи;
- вміння працювати в команді та керувати командою;
- вміння розв’язання конфліктів.

8. Особистісні компетенції - ведення ділових переговорів;
- вміння обґрунтовувати власну позицію;
- ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні);
- вміння працювати із значним обсягом інформації;
- вміння ефективної комунікації та публічних виступів;
- організація і контроль роботи.

http://test.nads.gov.ua/view_doc.html?mode=one_vacancy_view_vm&vac_id=6368381845865825708


1

Посилання на публікацію

Щоб коментувати на сайті, авторизуйтесь через сайт або
FACEBOOK
.
Онлайн: 1